Totta ja tarua

Olet luultavasti kuullut tarinoita jalkasilsasta. Pureudumme seuraavassa muutamiin yleisiin uskomuksiin ja käymme läpi, mikä pitää paikkansa ja mikä ei.

Jalkasilsaa esiintyy vain urheilijoilla

Tarua. Englannin kielessä jalkasilsaa nimitetään joskus urheilijan jalaksi (engl. athlete's foot), mikä aiheuttaa paljon väärinkäsityksiä. Muutkin kuin urheilijat voivat saada jalkasilsan, eikä kaikilla urheilijoilla ole jalkasilsaa.

Nimitys voi olla harhaanjohtava, mutta sen alkuperälle on selitys. Tämä yleinen sieni-infektio joka vaatii lämpimän ja kostean kasvuympäristön, joten urheiluolosuhteet ovat sille ihanteelliset. Monet urheilijat peseytyvät yhteissuihkuissa harjoitusten jälkeen. Jalkasilsa tarttuu helposti, joten jos yhdellä on jalkasilsa, se voi tarttua nopeasti muihin.

Naiset eivät saa jalkasilsaa

Tarua. Jalkasilsa on sieni-infektio, jota esiintyy sekä miehillä että naisilla.

Tilastollisesti jalkasilsaa ilmoitetaan esiintyvän useammin miehillä. Tämä voi selittyä kuitenkin sillä, että miehet käyttävät esimerkiksi useammin urheilutilojen yhteissuihkuja.

Jalkasilsa on harmiton

Tarua. Jalkasilsa on alussa pinnallinen ihoinfektio. Se ei ole harmiton, mutta alkuvaiheessa useimmat tapaukset voidaan hoitaa helposti.

Jos silsaa ei hoideta, infektio voi levitä ja muuttua vaikeammaksi, jolloin sen hoitokin vaikeutuu. Joissain tapauksissa jalkasilsa voi johtaa komplikaatioihin, kuten ihottuma-alueen aggressiiviseen ja vastustuskykyiseen bakteeri-infektioon tai verenkiertoon kulkeutuneiden proteiinien aiheuttamaan allergiseen reaktioon. Tästä syystä on tärkeää toteuttaa jalkasilsan lääkehoito asianmukaisesti kuurin loppuun asti ja noudattaa itsehoito-ohjeita uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Jalkasilsa häviää itsestään

Tarua. Jalkasilsan lääkehoito on erittäin suositeltavaa. Jalkasilsa ei häviä itsestään, ja sen hoitamatta jättäminen voi pahentaa tilannetta tai aiheuttaa joissain tapauksissa komplikaatioita.

Jalkasilsa häviää kertahoidolla

Riippuu tilanteesta. Jos valitset jalkasilsan hoitoon yhtä käyttökertaa varten tarkoitetun hoidon, valmistetta käytetään vain kerran, mutta sen teho on silti pitkä ja perusteellinen. Muiden kuin yhtä käyttökertaa varten tarkoitettujen hoitojen yhteydessä on hyvin tärkeää jatkaa hoitoa kuurin loppuun asti, vaikka oireet olisivatkin hävinneet. Jos hoito jää kesken, silsan uusiutumisen riski on suuri.

Jos oireet häviävät, jalkasilsa on parantunut

Tarua. Tämä yleinen väärinkäsitys johtaa usein jalkasilsan uusiutumiseen ja toistuviin infektioihin.

Jalkasilsaa ei voida parantaa

Yleensä tarua. Useimmissa tapauksissa jalkasilsa voidaan hoitaa asianmukaisella lääkityksellä. Pienellä osalla on krooninen infektio, joka vaatii pitkäaikaista ja laajempaa hoitoa. Jos epäilet, että sinulla on krooninen infektio, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jalkasilsa johtuu huonosta hygieniasta

Tarua. Jalkasilsan voi saada, vaikka pitäisikin hyvää huolta hygieniastaan. Jalkasilsariskin voi kuitenkin minimoida pitämällä hyvää huolta jaloistaan ja noudattamalla jalkasilsan ehkäisyvinkkejä. Tämä on erityisen tärkeää, jos kuuluu riskiryhmään.

Jalkasilsa tarttuu heti ensikontaktista

Tarua. Ihmiset ovat yksilöllisiä, eivätkä kaikki reagoi samalla tavalla jalkasilsakontaktiin.

Kontakti ei välttämättä aiheuta tartuntaa, vaikka jalkasilsa onkin erittäin tarttuva. Jos epäilet jalkasilsakontaktia, huolehdi jaloistasi ja tarkkaile jalkojasi yleisten oireiden varalta.

Totta ja tarua – Lamisil®